DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O nás

 

OMLOUVÁME SE, PROBÍHÁ PŘESUN WEBU NA NOVOU ADRESU WWW.HLINECANEK.CZ

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Mateřské centrum Hlinečánek

je nezisková organizace, která vznikla na konci roku 2004 díky iniciativě pěti maminek. S podporou města Hlinska, PhDr. Magdy Křivanové a místních sponzorů mohlo být slavnostně otevřeno 9. února 2005, a poskytnout tak prostor pro aktivní trávení volného času rodičů společně s dětmi. MC je v Hlinsku jako jediná organizace se zaměřením služeb a aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi. Tato skupina obyvatel je ohrožena izolací, protože matky s nejmenšími dětmi mají tendenci  se uzavírat do domácího mikrosvěta. Naše hlavní cíle jsou přispívat k prevenci sociálního vyloučení a izolaci matek. Těhotné ženy připravit na mateřství a rodičovství, předat poznatky o výchově  dětí. Rodičům s malými dětmi umožnit vzájemný kontakt, vzdělání, podporovat je v jejich schopnostech a dovednostech. Dětem pomáhat nacházet nové kamarády, pomáhat v jejich socializaci, tzn. pomoci dětem zapojit se do kolektivu a později si lépe zvyknout na nástup do mateřské školy.

Naše aktivity

Aktivity lze rozdělit na pravidelnou činnost, nepravidelné akce pro rodiny a veřejnost, akce o prázdninách a víkendech. Dále je tu činnost poraden laktační, psychologická. Stěžejní aktivitou jsou – volná herna, herna s pprogramem (angličtina, výtvarná dílna, rytmika), cvičení s dětmi, cvičení pro nastávající maminky a výlety.

cvičení pro rodiče a děti – pohybové hry doprovázené písničkami a říkadly. Cvičení je zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky dětí a rozvoj řeči, smyslu pro rytmus a hudbu.

volná herna – zde si děti mohou jen tak hrát s ostatními. K dispozici máme spoustu zajímavých hraček, kuchyňku, obchůdek a skluzavku. Dítě si zde může hrát se svými vrstevníky a rozvíjet tak v přítomnosti svého rodiče motorické a psychosociální dovednosti.

jednorázové akce – besídky, karnevaly, dětské dny, oslava narozenin dětí, výlety, burzy oblečení, prezentace, přednášky a besedy pro dospělé

herna v solné jeskyni pobyt v solné jeskyni působí jako prevence i léčba řady chorob, je vhodný i pro celkovou regeneraci.

Tvořivé dílny – seznámení s různými výtvarnými technikami a kreativním tvořením, určeno pro matky s dětmi od 1 roku a dále jen pro samotné matky.

 

Návštěvnost Mateřského centra

Cílová skupina jsou děti od 0 – 7 let.